⟵     terug naar overzicht

Update werkzaamheden

05 oktober 2017

Omlegging deel 1 noord. 
Afgelopen weken hebben wij grondwerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan uit het graven van nieuwe watergangen en het graven van het cunet. Deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden tussen de Bredaseweg en het Bels Lijntje.

Rotonde Bredaseweg 
Tevens hebben wij een gedeelte van de fundering voor de rotonde en het toekomstige fietspad aangebracht. In de berm langs de Bredaseweg hebben wij een tijdelijk fietspad van asfalt aangelegd zodat de rotonde verder kan worden afgebouwd. In verband met de veiligheid van de fietsers staat er een barrier tussen de rijbaan en het tijdelijk fietspad. 

Het afbouwen van de rotonde bestaat uit het het graven van het cunet , het aanbrengen van funderingsmateriaal en het maken van de banden met een betonpaver. Een betonpaver is een machine met glijbekisting. Hierdoor wordt de bandenlijn van de rotonde in een stuk aangebracht. Na het uitharden van het beton wordt de rijbaan van de rotonde aangebracht. 

De rijbaan van de rotonde bestaat uit vier lagen asfalt. Na aanbrengen van het asfalt wordt de rotonde afgebouwd. De afbouw bestaat het afwerken van de bermen en inzaaien van de bermen, het aanbrengen van belijning en het aanbrengen van bebording

Voor het weekend van week 43 is er een afsluiting van de Bredaseweg gepland. De afsluiting is benodigd om de rijbanen van de nieuwe rotonde aan te sluiten op de bestaande Bredaseweg. Deze afsluiting duurt 33 uur, vanaf vrijdagavond 27 oktober 2017 21.00 uur tot zondagochtend 29 oktober 06.00 uur. Het verkeer zal worden omgeleid door middel van gele omleidingsborden.

Huidige situaties

Blijf op de hoogte

download de app in de App store of in de Playstore