Kaart en gebied

De totale randweg zal 5,5 km lang worden en loopt Noordoostelijk van Baarle vanaf de Bredaseweg naar de Turnhoutseweg. Hierbij wordt op een aantal locaties het bestaande wegennet gekruist. Daarom zullen er 3 kunstwerken worden gerealiseerd en vier rotondes.  Het noordelijke gedeelte van de randweg (2,5 km) van de Bredaseweg tot aan de Alphenseweg wordt in de periode  2017-2018 aangelegd. Het oostelijke deel van de Randweg, vanaf de Alphenseweg tot de Turnhoutseweg wordt in de periode 2018-2019 aangelegd.

1.

Rotonde Bredaseweg

In 2017 is ter hoogte van de Fransebaan een rotonde aangelegd, deze rotonde is geheel buiten het verkeer gebouwd en is tijdens een weekendafsluiting aangesloten op de huidige Bredaseweg.

bekijk de tekening

2.

Viaduct Bels Lijntje

Het Bels Lijntje kruist ter hoogte van de Boschoven de toekomstige randweg. Daarom wordt er momenteel een viaduct gerealiseerd waarmee het Bels Lijntje de randweg kan kruisen. Dit wordt een viaduct waarop natuur de ruimte krijgt, maar ook fietsers en landbouwvoertuigen. Het fietsverkeer en landbouwverkeer wordt hierbij ten behoeve van de veiligheid gescheiden over het viaduct geleid. De route voor landbouwverkeer wordt zo vormgegeven dat ook menners deze route kunnen gebruiken.

bekijk de impressie

3.

Rotonde Alphenseweg

In 2018 is ter hoogte van de Visweg een rotonde aangelegd, deze rotonde is buiten het verkeer gebouwd. Tevens is de Alphenseweg tussen Boschoven en de rotonde gereconstrueerd. 

bekijk de tekening

4.

Onderdoorgang Oordeelsestraat

Ter plaatse van de Oordeelsestraat wordt de randweg verdiept aangelegd.  De werkzaamheden voor realisatie van de onderdoorgang zijn gestart.

5.

Rotonde Nijhoven

In 2018 is ter hoogte van de Nijhoven een rotonde gerealiseerd, de rotonde verbindt vanaf 2019 het industrieterrein met de nieuwe randweg.

6.

Fietstunnel Reth

Ter plaatse van de kruising van de randweg met Reth is straks in de definitieve situatie geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer meer mogelijk. Fietsers en voetgangers worden hier middels een fietstunnel onder de weg door geleid. De werkzaamheden voor realisatie van de fietstunnel zijn gestart.

7.

Rotonde Turnhoutseweg

Ter hoogte van de Turnhoutseweg wordt een rotonde aangelegd, deze rotonde wordt grotendeels buiten het verkeer gebouwd en zal tijdens een weekendafsluiting worden aangesloten op de huidige Turnhoutseweg.

Natuur

Het Bels Lijntje, de voormalige spoorlijn tussen Tilburg en Turnhout, en nu in gebruik als een fietspad, zal via een nieuw te bouwen viaduct de toekomstige rondweg kruisen. Omdat die route niet alleen veelvuldig door fietsers en recreanten wordt gebruikt maar ook een belangrijke verbinding is voor de flora en fauna wordt het een natuurviaduct waarbij niet alleen het fiets en landbouwverkeer maar ook de natuur een verbinding krijgt over de randweg.

Ook tijdens het uitvoeren van kap- en snoeiwerkzaamheden is er oog voor de natuur, voordat er bomen worden gekapt, wordt alles gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld broedende vogels of nesten van eekhoorns. Wanneer deze aanwezig zijn worden de kapwerkzaamheden uitgesteld tot na het broedseizoen en wordt er nogmaals gecontroleerd door een ecoloog of de bomen gekapt kunnen worden. Daarnaast is er in de plannen rekening gehouden met de vliegroutes van vleermuizen.

Blijf op de hoogte

download de app in de App store of in de Playstore