In het centrum van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog is sprake van groeiende leefbaarheids- en doorstromingsproblemen als gevolg van een hoge verkeersbelasting. De hoge verkeersbelasting wordt met name veroorzaakt door de provinciale wegen N639 en N260 die dwars door het centrum lopen.

In het hart van het centrum van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog komen beide provinciale wegen samen. Dagelijks maken landbouwvoertuigen, personen- en vrachtauto’s gebruik van deze wegen door het dorp. De verkeersbelasting in het centrum is zodanig dat de doorstroming en de leefbaarheid steeds meer in gevaar komen. Mede op basis van de autonome verkeersgroei en de voorziene stedelijke ontwikkelingen bij Breda, Tilburg en Turnhout is het aannemelijk dat de intensiteiten van het doorgaande (vracht)verkeer op deze wegen in de nabije toekomst nog verder zullen toenemen.

Om de doorstroming en leefbaarheid in en rond Baarle te verbeteren gaat Boskalis Nederland, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, een randweg oostelijk van de dorpskern van Baarle realiseren, waardoor het doorgaande verkeer naar verwachting vanaf eind 2018 over het eerste deel van de nieuwe randweg kan rijden.

Een greep uit de maatregelen N260:

  • De nieuwe weg wordt ingepast in het landschap en bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken.
  • Er geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer.
  • Bij het Bels Lijntje realiseren we een natuur- en landbouwviaduct ook geschikt voor fietsers over de nieuwe randweg.
  • Ter plaatse van de Oordeelsestraat wordt de randweg verdiept aangelegd. Bovenlangs kan de omlegging worden gekruist.
  • Bij Reth komt een tunnel geschikt voor fietsers en ruiters.
  • Verder komen er rotondes bij de aansluitpunten op de Bredaseweg, Alphenseweg, Nijhoven en de Turnhoutseweg.

Belgisch grondgebied
Bijzonder is dat de omlegging door vijf Belgische enclaves loopt. De Vlaamse overheid is actief betrokken bij de realisatie van de omlegging en werkt schouder aan schouder met de Nederlandse overheid om de randweg mogelijk te maken.

Blijf op de hoogte

download de app in de App store of in de Playstore