Kaart en gebied

De totale randweg zal 5,5 km lang worden en loopt Noordoostelijk van Baarle vanaf de Bredaseweg naar de Turnhoutseweg. Hierbij wordt op een aantal locaties het bestaande wegennet gekruist. Daarom zullen er 3 kunstwerken worden gerealiseerd en vier rotondes.  Het noordelijke gedeelte van de randweg (2,5 km) van de Bredaseweg tot aan de Alphenseweg wordt in de periode  2017-2018 aangelegd. Het oostelijke deel van de Randweg, vanaf de Alphenseweg tot de Turnhoutseweg zal later worden aangelegd.

1.

Rotonde Bredaseweg

In de tweede helft van 2017 zal, ter hoogte van de Fransebaan een rotonde worden aangelegd, deze rotonde wordt grotendeels buiten het verkeer gebouwd en zal tijdens een weekendafsluiting worden aangesloten op de huidige Bredaseweg.

2.

Viaduct Bels Lijntje

Het Bels Lijntje kruist ter hoogte van de Bosschoven de toekomstige randweg. Daarom zal er in 2018 een viaduct worden aangebracht waarmee het Bels Lijntje de randweg kan kruisen. Dit wordt een viaduct waarop natuur de ruimte krijgt, maar ook fietsers en landbouwvoertuigen. Het fietsverkeer en landbouw verkeer wordt hierbij ten behoeve van de veiligheid gescheiden over het viaduct geleid. De route voor landbouw verkeer wordt zo vorm gegeven dat ook menners deze route kunnen gebruiken.

3.

Rotonde Alphenseweg

In de tweede helft van 2017 zal, ter hoogte van de Visweg een rotonde worden aangelegd, deze rotonde wordt grotendeels buiten het verkeer gebouwd. Om dit mogelijk te maken zal er oostelijk van de toekomstige rotonde een by-pass worden aangelegd, deze by-pass zorgt dat het verkeer over de Alphenseweg tijdens de werkzaamheden doorgang kan vinden. Tijdens een weekendafsluiting zal de rotonde dan op de bestaande weg worden aangesloten.

4.

Onderdoorgang Oordeelsestraat

Ter plaatse van de Oordeelsestraat wordt de randweg verdiept aangelegd. De Oordeelsestraat blijft op maaiveld niveauliggen. De onderdoorgang is gesitueerd in fase twee van het werk en zal pas worden uitgevoerd als diverse Belgische planologische  procedures zijn doorlopen.

5.

Rotonde Nijhoven

De randweg zal ook de Nijhoven kruisen, om het verkeer hier veilig doorgang te laten vinden wordt ook hier een rotonde aangelegd.

6.

Fietstunnel Reth

Ter plaatse van de kruising van de randweg met Reth is straks in de definitieve situatie geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer meer mogelijk. Fietsers en voetgangers worden hier middels een fietstunnel onder de weg door geleid. De fietstunnel is gesitueerd in fase 2 van het werk en zal pas worden uitgevoerd als diverse Belgische planologische  procedures zijn doorlopen

7.

Rotonde Turnhoutseweg

Ter hoogte van de Turnhoutseweg wordt een rotonde aangelegd, deze rotonde wordt grotendeels buiten het verkeer gebouwd en zal tijdens een weekendafsluiting worden aangesloten op de huidige Turnhoutseweg.

Natuur

Het Bels Lijntje, de voormalige spoorlijn tussen Tilburg en Turnhout, en nu in gebruik als een fietspad, zal via een nieuw te bouwen viaduct de toekomstige rondweg kruisen. Omdat die route niet alleen veelvuldig door fietsers en recreanten wordt gebruikt maar ook een belangrijke verbinding is voor de flora en fauna wordt het een natuurviaduct waarbij niet alleen het fiets en landbouwverkeer maar ook de natuur een verbinding krijgt over de randweg.

Ook tijdens het uitvoeren van kap- en snoeiwerkzaamheden is er oog voor de natuur, voordat er bomen worden gekapt, wordt alles gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld broedende vogels of nesten van eekhoorns wanneer deze aanwezig zijn worden de kapwerkzaamheden uitgesteld tot na het broedseizoen en wordt er nogmaals gecontroleerd door een ecoloog of de bomen gekapt kunnen worden. Daarnaast is er in de plannen rekening gehouden met de vliegroutes van vleermuizen.

Nieuws

Bewonersbrief planning voorbereidende werkzaamheden Kunstwerk BelsLijntje

lees de brief

Updates

De Android app  en IOS app zijn aangepast en te downloaden via store of onderstaande knop
22  januari 2018

De Android app is te downloaden via Playstore of onderstaande knop.
23 augustus 2017

Vanaf 13 juli worden de kapwerkzaamheden in fase 1 hervat.
12 juli 2017

bekijk alle

Blijf op de hoogte

download de app in de App store of in de Playstore